آموزش ابتدایی
دل نوشته های دانش آموزانم - نمونه سوالات امتحانی کلاس دوم -اخبار کلاس و مطالب خواندنی  
لینک دوستان

    

به نام خدای شاپرک ها

نام  و نام خانوادگی  :                                                                        دبستان   فرهنگیان داراب                                                                  تکلیف  هفتگی  22/12/87

1-اگر یک حیوان در خانه داشته باشی چگونه از آن مراقبت می کنی؟..........................................................

....................................................................................................................................................................

2-یکی از سه کلمه ی داخل کمانک را انتخاب کن و در جای بنویس.

هر سال ............ فصل دارد.( دو – سه – چهار )

دومین فصل سال .............. است. ( تابستان – پاییز – زمستان )

هوای زمستان .............. است. ( دل پذیر – گرم – سرد )

3-خرداد ............. ماه از فصل بهار است.( اوّلین  - دومین – سومین)

4-برای هر صدا تصویر مربوط به آن را نقّاشی کن.

خش خش                         قدقد                               هوهو                            هاپ هاپ

 

5-اگر می دانستی با حیوانات حرف بزنی و زبان ها آن ها را متوجّه شوی ، چه می گفتی ؟.........................

..................................................................................................................................................................

6-چه نتیجه ای از درس خاطره ها گرفتی ؟بنویس.....................................................................................

..................................................................................................................................................................

7- نام پنج حیوان را بنویس که در آن حرف ( ر) به کار رفته است؟............................................................

8-با هر کلمه یک جمله بساز :

 فصل : ................................................................................................................

سال :....................................................................................................................

ماه : ......................................................................................................................

هفته : ....................................................................................................................

9-کلمه هایی که با هم ارتباط دارند جدا کرده و با آن ها جمله بساز.

بهار – گرما – کوه – بلند – فروردین – تابستان – صرفه جویی

............ ، .............  :  ................................................................................................................

............  ، ............  ، : ................................................................................................................

...........  ،  ............ ، : .................................................................................................................

.......... ، .............، : ....................................................................................................................

10- جمله های زیر را مرتّب کن :

 سوختن          لازم          هوا          است          برای          مواد

...........................................................................................................................................

11- در دو جمله بنویس که چرا هوا برای موجودات زنده اهمّیّت زیادی دارد...............................................

...................................................................................................................................................................

12 - جمله ی زیر را کامل کن .

کاش هوا ..................................................................................................................................................

13 - آیا هوا جرم دارد؟ چگونه می توانیم بفهیم؟.....................................................................................

14 - آیا در خاک هوا وجود دارد ؟ چگونه می توانیم بفهمیم ؟.............................................................

15-هر سه کلمه را در یک جمله به کار ببر.

ضرر – هوا – آلوده :.........................................................................................................................

16-جمله های زیر را مرتّب کن.

لرزش             صدا              تولید              چیزها             در                می شود             اثر

..........................................................................................................

17تفریق زیر را به کمک شکل نشان بده .

                                                                                                                             7   8  

                                                                                                                            5  2

18-نام شکل های زیر را بنویس.

 


 

19-به جای نقطه چین عدد مناسب بنویس.

85 یعنی 8 ده تایی و ....................یکی

53 یعنی 5 ده تایی و ............... یکی

24 یعنی .............. ده تایی و .............. یکی

40 یعنی ........... یکی و ............. یکی

 20-  به جای نقطه چین عدد مناسب بنویس.

2 متر یعنی ................. سانتیی متر

 152 سانتی متر یعنی ............. متر و .......... سانتی متر

  350سانتی متر یعنی ................. متر و .............سانتی متر

3 صد تایی و سه یکی می شود ........................

21- کدام یک از شکل های زیر را با خط کش نمی توان کشید؟

الف) مربع              ب) مستطیل                  ج) دایره                      د) مثلّث

22- 2 متر و 70سانتی متر بیش تر است یا 199 سانتی متر؟

23-تابلو کلاس شما به شکل کدام یک است؟

الف) مرّبع                    ب)مستطیل                     ج) مثلّث                                  د) دایره

24-مینا از 15رنگ خود فقط از 8 رنگ استفاده کرد . او از چند رنگ استفاده نکرد؟

 

25-یک عدد سه رقمی بنویسید که یکانش کوچک ترین عدد یک رقمی ، دهگانش بزرگ ترین عددیک رقمی زوج و صدگانش بزرگ ترین عدد یک رقمی باشد.

26 –اکنون ساعت 4 و 35 دقیقه است . به جای آن می توانیم بگوییم .................. دیگر ساعت ................. می شود.

 دخترم  پاسخ  به  کدام یک از سؤال ها برایت مشکل بگو. بنویس تا در کلاس  دوباره مرور کنیم.

نظر آموزگار :


موضوعات مرتبط: نمونه سوال امتحانی و تکلیف
[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۷ ] [ 14:40 ] [ شکوفه جعفری ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من شکوفه جعفری آموزگار سابق کلاس دوم دبستان شاهد و معاون آموزشی فعلی دبستان زینبیه هستم .در این وبلاگ نمونه سوالات امتحانی-تکالیف هفتگی- دست نوشته های دانش آموزان کلاس دوم و نمونه تدریس و تجارب از سال 87 تا اردیبشهت 92 گنجانده شده است.
امکانات وب